Rasfoire documente

Decizia 113/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Hotarirea 81/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Incubatorul HERA: anticipând împreună ameninţarea variantelor virusului care provoacă COVID-19 - COM(2021) 78 final

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Hotarirea 80/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţe contestabile şi echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind pieţele digitale)- COM(2020) 842 final

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Hotarirea 79/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o piaţă unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) şi de modificare a Directivei 2000/31/CE - COM(2020) 825 final

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Hotarirea 78/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategie pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE - COM(2020) 711 final

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Ordinul 360/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Decizia 119/2021 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Circulara 13/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din alamă pentru colecţionare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Ordinul 3.861/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021

Ordinul M.107/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021

publicat in M.Of. 578 din 08-iun-2021