Rasfoire documente

Decizia 164/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021

Decizia 141/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi b) şi ale art. 190 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021

Decizia 92/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021

Ordinul 528/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021

Ordinul 311/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021

Hotarirea 562/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021

Hotarirea 560/2021 pentru retragerea statutului de recunoaştere a Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 532 din 24-mai-2021