Rasfoire documente

Hotarirea 457/2021 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 453 din 28-apr-2021

Ordinul 686/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2021-30 aprilie 2022

publicat in M.Of. 453 din 28-apr-2021

Ordinul 292/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 453 din 28-apr-2021

Hotarirea 445/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 453 din 28-apr-2021

Hotarirea 444/2021 privind acceptarea de către statul român a unei donaţii de bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Leafield Logistics & Technical Services Limited şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

publicat in M.Of. 453 din 28-apr-2021

Hotarirea 443/2021 privind transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu

publicat in M.Of. 453 din 28-apr-2021