Rasfoire documente

Raportul 6.611/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului RE:START ROMÂNIA, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Raportul 6.609/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Raportul 5.150/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Republican, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Raportul 4.920/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Dreaptă, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Ordinul 2.899/2021 pentru reacreditarea Muzeului Judeţean de Mineralogie ''Victor Gorduza'' Baia Mare

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Ordinul 2.896/2021 pentru reacreditarea Colecţiei publice de drept privat de interes regional - Sfântu Gheorghe din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Hotarirea 483/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021

Hotarirea 478/2021 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

publicat in M.Of. 458 din 29-apr-2021