Rasfoire documente

Ordinul 258/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 610/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc ''Tei''

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Ordinul 549/2021 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Ordinul 3.663/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Decizia 298/2021 pentru eliberarea doamnei Oana Georgiana Stănilă din funcţia de preşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Hotarirea 492/2021 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Hotarirea 463/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bihor, Constanţa, Teleorman, Bacău, Neamţ, Covasna, Vrancea, Buzău, Gorj, Satu Mare, Arad, Mureş şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Decizia 12/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Decretul 531/2021 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Decretul 530/2021 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021