Rasfoire documente

Actul din 2021 Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2021

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2021

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Actul din 2021 ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE PUBLICATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 334/2006 PRIVIND FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE - Partidul Alianţa Creştin Democrată

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Actul din 2021 ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE PUBLICATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 334/2006 PRIVIND FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE - Partidul Uniunea Salvaţi România

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Ordinul 3.691/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Ordinul 659/2021 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de păsări

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Ordinul 528/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2021

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Hotarirea 467/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Mureş şi Vrancea

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Hotarirea 466/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021

Hotarirea 465/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2627 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 455 din 28-apr-2021