Rasfoire documente

Ordinul 535/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 449 din 27-apr-2021

Ordinul 3.689/2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale ''secţie bilingvă francofonă'' pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 449 din 27-apr-2021

Decizia 296/2021 privind eliberarea domnului Eduard-Andi Manciu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 449 din 27-apr-2021

Decizia 138/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 449 din 27-apr-2021