Rasfoire documente

Ordinul 529/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 7.013/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Românie, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 5.354/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 4.891/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Armenilor din România, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 4.619/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Bulgare din Banat - România, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 2.458/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szanto Jeno, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 2.023/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tanczos Ferencz, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Raportul 33.154/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szasz Marton, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Decizia 501/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj ASIFORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021

Ordinul 55/2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate şi a anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 436 din 26-apr-2021