Rasfoire documente

Legea 90/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decizia 25/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 din Codul penal

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 320/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 97/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 319/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 96/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 318/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 95/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 317/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 94/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 316/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 93/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 315/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 92/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 314/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 91/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 313/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Decretul 312/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 89/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021