Rasfoire documente

Hotarirea 1/2021 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 17 aprilie 2021

publicat in M.Of. 416 din 20-apr-2021

Ordinul 3.654/2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică

publicat in M.Of. 416 din 20-apr-2021

Ordinul 544/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.356/2020 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii TELE DISTRIBUTION - S.R.L. pentru locaţiile din municipiul Turda, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 416 din 20-apr-2021

Decizia 282/2021 pentru eliberarea domnului Gelu Puiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 416 din 20-apr-2021

Decizia 166/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică

publicat in M.Of. 416 din 20-apr-2021

Decizia 8/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ale art. VII pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi ale art. 84 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 416 din 20-apr-2021