Rasfoire documente

Legea 85/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Ordonanta urgenta 29/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Ordinul 662/2021 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Ordinul 7.018/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Ordinul 85/2021 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Decizia 825/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (8) lit. b) şi alin. (9), precum şi ale art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Decretul 310/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 87/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Decretul 309/2021 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi privind abrogarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 86/2021 privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi privind abrogarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Decretul 308/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Decretul 307/2021 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 84/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021