Rasfoire documente

Raportul 3.368/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Împreună pentru Moldova, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Raportul 3.168/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie (ADER), cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Raportul 3.163/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Decizia 466/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Ordinul 254/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Ordinul M.76/2021 pentru modificarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Ordinul 56/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021

Hotarirea 386/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora

publicat in M.Of. 406 din 19-apr-2021