Rasfoire documente

Ordinul 661/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021

Ordinul 658/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021

Hotarirea 442/2021 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021

Hotarirea 441/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021

Hotarirea 440/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din judeţele Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Hunedoara, Olt şi Suceava, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV), precum şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale, Spitalului de Urgenţă ''Prof. Dr. Dimitrie Gerota'', Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi ''Petru Rareş'' Fălticeni, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV) şi Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Timişoara, pentru desfăşurarea activităţii specifice trierii anti-Covid a grupurilor de migranţi

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021

Hotarirea 438/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru o viteză de maxim 160 km/h - Lucrări în staţiile c.f. Feteşti şi Ciulniţa, de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021

Hotarirea 424/2021 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G. K. Constantinescu'' în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Olt, precum şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole ''Horting''

publicat in M.Of. 405 din 19-apr-2021