Rasfoire documente

Ordinul 273/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021

Ordinul 272/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021

Hotarirea 420/2021 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021

Hotarirea 419/2021 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520) '', şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021

Hotarirea 418/2021 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021

Hotarirea 417/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) şi pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unităţi subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021

Hotarirea 416/2021 pentru aprobarea înfiinţării Comitetului Naţional de Securitate a Aviaţiei

publicat in M.Of. 399 din 16-apr-2021