Rasfoire documente

Ordinul 28/2021 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 398 din 16-apr-2021

Ordinul 593/2021 pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021

publicat in M.Of. 398 din 16-apr-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Bocu împotriva României

publicat in M.Of. 398 din 16-apr-2021

Ordinul 252/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 398 din 16-apr-2021

Hotarirea 429/2021 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor

publicat in M.Of. 398 din 16-apr-2021

Hotarirea 427/2021 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 398 din 16-apr-2021