Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Ordinul 2.764/2021 privind declasarea parţială a monumentului Străuleşti Pod situat în cartierul Străuleşti, între malul nordic al lacului Griviţa şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti, la cca 150 m E de intersecţia bd. Bucureştii Noi cu şos. Bucureşti-Târgovişte şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM, sectorul 1, Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea strict a imobilului situat la adresa poştală şos. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 445-449

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Hotarirea 405/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Decretul 272/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Ordinul 6.926/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sălciua, judeţul Alba

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Ordinul 6.925/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, judeţul Alba

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021