Rasfoire documente

Ordinul 389/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti'', sector Centura Nord km 0 + 000 m - km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 18 februarie 2021

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Ordinul 276/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Ordinul 294/2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Decizia 203/2021 pentru numirea domnului Andras Istvan Demeter în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Decizia 202/2021 pentru eliberarea domnului Cosmin Marcovici din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Hotarirea 60/2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Ushkina Natalia

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Hotarirea 59/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Shamaev Dmitrii

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Decizia 872/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 şi ale art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Decretul 169/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Legea 11/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021