Rasfoire documente

Decizia 183/2021 privind sancţionarea cu suspendarea activităţii a Societăţii Ecoroviserv - S.R.L., precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Decizia 132/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Toma-Bogdan Costreie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Decizia 894/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 29 iunie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi ale art. 7 alin. (1) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Decretul 113/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Decretul 112/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Decretul 111/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 20/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securităţii - COM (2020) 605

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 19/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda pentru competenţe în Europa în vederea obţinerii unei competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a rezilienţei - COM (2020) 274

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 18/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 17/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 8/2021 privind revocarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021