Rasfoire documente

Hotarirea 18/2021 pentru alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 9/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 4/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 17/2021 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 7/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Ordinul 6448/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 13/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 10/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 8/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 6/2021 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 5/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 2/2021 pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021