Rasfoire documente

Decizia 1/2021 pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021

Ordinul 3239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021

Hotarirea 21/2021 privind aprobarea stemei comunei Bătarci, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021

Hotarirea 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021

Decizia 740/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor tabelului de la litera A a capitolului I - Indemnizaţia de încadrare pentru judecători, procurori, magistraţi-asistenţi din anexa nr. V - Familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Justiţie'' şi Curtea Constituţională - la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4, 5 şi 9 din capitolul VIII - Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. 14 alin. (1), ale art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) şi alin. (4) şi ale art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021