Rasfoire documente

Hotarirea 33/2021 privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2021

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Norma 2/2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Ordinul 189/2021 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2021

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Decretul 102/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Decretul 101/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Decretul 100/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Hotarirea 4/2021 privind numirea vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021