Rasfoire documente

Ordinul 2.509/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Ordinul 1.043/2021 pentru încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.228/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Ţeamriuc Vladislav

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.227/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Sidi Peter

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.226/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ''Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR''

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.225/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Decizia 490/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (5) şi ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021

Decizia 473/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1113 din 23-noi-2021