Rasfoire documente

Ordinul 2.506/2021 privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Ordinul 999/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Ordinul 1.018/2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Ordinul 5.608/2021 privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Instructiunile 2.503/2021 privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Ordinul 2.477/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Hotarirea 1.224/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»''

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Hotarirea 1.223/2021 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decizia 515/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.122/2021 privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa a III-a

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.121/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.120/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.119/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.118/2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.117/2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Decretul 1.116/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021

Legea 274/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 1105 din 19-noi-2021