Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 778/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 22 iulie 2021

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Ordinul 5.566/2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Ordinul 344/2021 pentru completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 316/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Hotarirea 1.190/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Decizia 671/2021 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi prim-ministrul României, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, formulată de preşedintele Senatului

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021