Rasfoire documente

Decizia 607/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în ansamblul său

publicat in M.Of. 97 din 10-feb-2020

Decizia 664/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (2), (4) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 97 din 10-feb-2020

Decizia 786/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi ale art. I pct. 3 din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 97 din 10-feb-2020

Ordinul 2866/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. General Alexandru Angelescu, localitatea Poienarii Burchii, judeţul Prahova, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Ansamblul funerar al generalului de divizie Alexandru Angelescu şi al Zoei Angelescu, în categoria IV - memoriale şi funerare, a - ansamblu cu două componente în categoria m - monument, grupa B

publicat in M.Of. 97 din 10-feb-2020

Statut din 2008 pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române - Republicare

publicat in M.Of. 97 din 10-feb-2020