Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Hotarirea 792/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Ordinul 1663/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Ordinul 1662/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Hotarirea 798/2020 privind repartizarea pe judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Hotarirea 796/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Hotarirea 795/2020 privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat şi a anumitor brânzeturi

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Decizia 356/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.045 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020

Decizia 224/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 444 alin. (1) şi (3) şi ale art. 713 alin. (3) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 883 din 28-sep-2020