Rasfoire documente

Decizia 335/2020 privind exercitarea atribuţiilor funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 846 din 15-sep-2020

Decizia 366/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''data luării la cunoştinţă'' cuprinse în art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 846 din 15-sep-2020

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 ''Incluziunea socială şi combaterea sărăciei'', obiectivul specific 4.16 ''Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă''

publicat in M.Of. 846 din 15-sep-2020

Ordinul 1057/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 ''Incluziunea socială şi combaterea sărăciei'', obiectivul specific 4.16 ''Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă''

publicat in M.Of. 846 din 15-sep-2020

Hotarirea 770/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei şi asigurarea asistenţei medicale necesare în tratamentul pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, Spitalul Municipal Blaj şi Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ''Dr. Victor Popescu'' Timişoara

publicat in M.Of. 846 din 15-sep-2020