Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.438/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 30 iulie 2020, se face următoarea rectificare:

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Ordinul 4916/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Hotarirea 751/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila'', judeţele Brăila şi Tulcea

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Hotarirea 747/2020 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Decizia 260/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020