Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Metodologie din 2020 pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 329/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 23 iulie 2020

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Ordinul 4979/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 330/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 328/2020 privind numirea doamnei Liliana Anghel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 327/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 326/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 325/2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decizia 324/2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Liliana Anghel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Decretul 494/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Legea 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020