Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2020 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Ordinul 204/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IDEA FINANCE IFN - S.A.

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Regulamentul 20/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi pentru abrogarea alin. (11) şi (12) ale art. 45 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Ordinul 154/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Ordinul 3258/C/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Ordinul 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Decizia 390/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 692 alin. (5) teza finală din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020