Rasfoire documente

Hotarirea 699/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020

Hotarirea 698/2020 privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea''

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020

Hotarirea 697/2020 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 25 iunie 2020 şi la 29 iunie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020

Hotarirea 686/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională ''PLAFAR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020

Hotarirea 685/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020

Hotarirea 684/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020

Hotarirea 682/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timişoara, Cluj şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 777 din 26-aug-2020