Rasfoire documente

Hotarirea 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Decizia 2/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 7.941/2006 de concesiune pentru exploatarea resurselor de calcar dolomitic cu brucit în perimetrul Valea Mare - Budureasa, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2008

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Norma din 2020 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 3/2020 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.830/2019 pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 14 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Program din 2020 de pregătire profesională continuă aferent anului 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020