Rasfoire documente

Decizia 99/2020 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platforme online pentru filme

publicat in M.Of. 740 din 14-aug-2020

Ordinul 3061/2020 pentru acreditarea Complexului Naţional Muzeal ''Curtea Domnească'' din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 740 din 14-aug-2020

Ordinul 3060/2020 pentru acreditarea Muzeului de Artă Recentă - MARe din Bucureşti

publicat in M.Of. 740 din 14-aug-2020

Ordinul 1629/2020 privind abrogarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019

publicat in M.Of. 740 din 14-aug-2020

Ordinul 1478/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 740 din 14-aug-2020

Decizia 359/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 252/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 740 din 14-aug-2020