Rasfoire documente

Ordinul 721/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Actul din 2020 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august 2020

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Ordinul 2241/2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august 2020

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 300/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 223/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 299/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George-Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 298/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 297/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Oana-Marie Arat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 296/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 295/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Lăcrămioara Corcheş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decizia 294/2020 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Valentin Cârlan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decretul 450/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decretul 449/2020 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decretul 448/2020 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Legea 169/2020 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Decretul 446/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020

Legea 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 713 din 07-aug-2020