Rasfoire documente

Decizia 195/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Ghid de finantare din 2020 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Ordinul 2154/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Ordinul 1088/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Rectificare din 2020 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 17 iulie 2020

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Actul din 2020 CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ nr...................../N/din..........................

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Ordinul 1438/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Ordinul 1140/2020 pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Ordinul 154/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Decizia 175/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020