Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Decizia 21/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, ale art. 3-8, ale art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Decizia 73/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor sintagmei ''nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. c) '', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 94 pct. 1 lit. c) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Hotarirea 481/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2020

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Hotarirea 482/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Decizia 263/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tiberiu Horaţiu Gorun a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Ordinul 1449/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Ordinul 144/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RAPIDA LOANS IFN - S.A.

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020