Rasfoire documente

Ordinul 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020

Ordinul 4523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020

Norme Metodologice din 2020 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020

Decizia 24/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, în coroborare cu prevederile art. 38 din Legea nr. 153/2017

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020

Ordinul 4473/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Sebeş

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020