Rasfoire documente

Ordinul 1256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 25/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) - COM (2020) 78 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 26/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) - COM (2020) 80 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 27/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM (2020) 103 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 28/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 în ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi excepţionale pentru utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 138 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 29/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 privind introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei COVID-19 - COM (2020) 141 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 30/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii - COM (2020) 142 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 31/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a apariţiei epidemiei de COVID-19 - COM (2020) 139 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 32/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale în ceea ce priveşte datele aplicării anumitor dispoziţii ale sale - COM (2020) 144 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 36/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală în materie de nereciprocitate în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor - COM (2020) 119 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 33/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva vieţile şi mijloacele de trai - COM (2020) 143 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 34/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind ''O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025'' - COM (2020) 152 final şi referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitor la punerea în aplicare a Planului de acţiune al UE 2017-2019 privind combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2020) 101 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 35/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 37/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu privind activarea clauzei derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere - COM (2020) 123 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 38/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară partenerilor vizaţi de politica de extindere şi de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 163 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 39/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăţilor europene (SE) şi ale societăţilor cooperative europene (SCE) - COM (2020) 183 final

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Decizia 78/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 532 din 22-iun-2020