Rasfoire documente

Ordinul 95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Ordinul 1103/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Legea 82/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Decretul 310/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Legea 83/2020 pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Decretul 311/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Decretul 312/2020 pentru promulgarea Legii privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Decizia 48/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, aşa cum au fost modificate de dispoziţiile art. 40 pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020

Decizia 28/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind aplicarea dispoziţiilor art. 641 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 520 din 17-iun-2020