Rasfoire documente

Ordinul 155/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020

Legea 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020

Decretul 313/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020

Hotarirea 6/2020 privind aprobarea participării Armatei României la Operaţia Gallant Phoenix începând cu anul 2020

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020

Hotarirea 7/2020 privind aprobarea participării Armatei României la Operaţia Sentinel începând cu anul 2020

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020

Hotarirea 8/2020 pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est, sub denumirea Headquarters Multinational Corps South-East (HQ MNC-SE)

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020

Decizia 22/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind lămurirea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 69 alin. (1)-(2), art. 71 alin. (2) lit. d), art. 71 alin. (3) lit. c) şi art. 72 lit. b) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 525 din 18-iun-2020