Rasfoire documente

Ordinul 4549/2020 pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Hotarirea 479/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Decretul 314/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Hotarirea 412/2020 privind aprobarea Protocolului Sesiunii a XI-a a Împuterniciţilor, semnat la Suceava la 12 decembrie 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Ordinul 1097/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Ordinul 2610/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind numirea ofiţerilor, după terminarea mandatului, într-o funcţie corespunzătoare gradului profesional dobândit

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Metodologie din 2020 privind numirea ofiţerilor, după terminarea mandatului, într-o funcţie corespunzătoare gradului profesional dobândit

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020