Rasfoire documente

Ordinul M.111/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.139/2004 pentru aprobarea ''L-4/5, Norme de calcul al consumului de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale pentru funcţionarea şi mentenanţa tehnicii militare''

publicat in M.Of. 518 din 17-iun-2020

Ordinul M.112/2020 pentru modificarea şi completarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

publicat in M.Of. 518 din 17-iun-2020

Procedura din 2020 privind finalizarea dosarelor de candidat şi executarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de studii universitare militare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2020-2021, în instituţiile/unităţile de învăţământ militar din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 518 din 17-iun-2020

Decizia 6/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 518 din 17-iun-2020