Rasfoire documente

Ordinul 2098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Regulamentul 10/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Ordinul 1075/2020 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2020, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Hotarirea 13/2020 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în procedura în faţa Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Hotarirea 466/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Hotarirea 467/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Hotarirea 468/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii''

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020