Rasfoire documente

Decretul 287/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Legea 76/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Decretul 288/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Legea 77/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Decretul 289/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Ordinul 72/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 129/2019 privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Ordinul 1014/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Rectificare din 2020 a Deciziei nr. 11 din 17 februarie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Dosarul nr. 2.746/1/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19 martie 2020

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Legea 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020