Rasfoire documente

Motiunea 3/2020 SIMPLĂ ''Opriţi-o pe «Doamna în negru» de la Ministerul Şomajului şi Prăbuşirii Sociale''

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Decizia 62/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Hotarirea 441/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020, la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Ordinul 1038/2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexele I, II şi V la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.314(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Rezolutia MEPC.314(74)/2019 Amendamente la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Ordinul 715/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020