Rasfoire documente

Decizia 732/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare'' cuprinse în dispoziţiile art. 86 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Hotarirea 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Ordinul 975/2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea planurilor de acţiune

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Ordinul 4441/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Hotarirea 10/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 25 mai 2020

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea planurilor de acţiune

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Ordinul 834/2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Ordinul 4440/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020