Rasfoire documente

Ordinul 4302/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

publicat in M.Of. 441 din 26-mai-2020

Ordinul 81/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate din România

publicat in M.Of. 441 din 26-mai-2020

Decizia 38/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 441 din 26-mai-2020

Ordinul 4321/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 441 din 26-mai-2020

Ordinul 647/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020

publicat in M.Of. 441 din 26-mai-2020

Decizia 838/2020 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.6 - ''Unitate de stocare subterană de gaze de la Sărmăşel, România'', parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de Sud-Est, iniţiat de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti - S.R.L.

publicat in M.Of. 441 din 26-mai-2020