Rasfoire documente

Ordinul 792/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 4323/2020 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 846/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Decizia 98/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României şi ale art. 2 lit. G şi H din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2015

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Decizia 118/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (16) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 82/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 165/2020 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 1957/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 650/2020 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 1956/2020 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020

Ordinul 372/2020 pentru aprobarea ''Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020''

publicat in M.Of. 439 din 26-mai-2020