Rasfoire documente

Decizia 532/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 25/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 26/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 30/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 33/2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 65/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Liviu Dominic Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 66/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 67/2020 pentru numirea doamnei Andra-Mihaela Costache în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 68/2020 privind numirea doamnei Vetuţa Stănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordinul 14/2020 pentru suspendarea parţială a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020