Rasfoire documente

Decretul 253/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 254/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 255/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 256/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 257/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decizia 830/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decizia 851/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Ordinul 117/2020 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 249/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 250/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 251/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Decretul 252/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Ordinul 1899/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2020

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020

Ordinul 520/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 349 din 30-apr-2020